Aubergenville 19 mei 2007


     


    


    


    




Hartelijk dank aan Christiane Drouet voor haar hulp bij de aanschaf van de entreekaarten en die voor uitstekende plaatsen op de eerste rij zorgde.

Hartelijk dank aan monsieur Jo die ons samen met zijn muzikanten al betoverde tijdens de repetities (hoorbaar in de hal) en die vervolgens voor een onvergetelijke avond zorgde met een concert uit duizenden!

Nogmaals dank aan monsieur Jo voor de "handtekeningen sessie" aan het einde van het concert.
Dat gaf mij de mogelijkheid om even met hem te praten en hem persoonlijk te bedanken voor dit geslaagde concert.

En tenslotte dank voor de opdracht met handtekening in "Petit Rue des Bouchers" (editie die nog in mijn verzameling ontbrak).

Voor de liefhebbers:
De playlist vertoot grote overeenkomsten met die in Düsseldorf.
Moustaki spreekt over Reggiani en zingt in Sarah: "la femme qui est dans son lit".
Ja, ja, de bouzouki wordt ter hand genomen en zoals het hoort? wordt Kaimos gezongen als slot.

 

Merci à Christiane Drouet pour leur aide pour obtenir de tickets et pour les places excellentes au premier rang.
Merci beaucoup à monsieur Jo qui nous a enchanté avec ces musicens déjà pendant la répétition (à écouter dans l'entrée du théâtre) et qui nous a fourni une soirée inoubliable avec un concert merveilleux.
Encore une fois merci pour monsieur Jo pour la "session d'autographes" à la fin du concert.
Ça m'a donné la possibilité de lui parler et de lui remercier en personne pour ce concert réussi.

Et enfin merci pour la dédicace avec autographe dans "Petit Rue des Bouchers" (édition encore manquante dans ma collecction).

Pour les amateurs:
Le playlist a de ressemblances avec celui de Düsseldorf.
Moustaki parle de Reggiani et chante en Sarah "la femme qui est dans son lit".
Oui, oui, il prend le bouzouki et chante comme il faut? Kaimos au fin.